Các loại tài sản, quy định và quy trình khi thẩm định giá tài sản thanh lý

Trong quá trình kinh doanh, có những tài sản không còn được sử dụng hoặc đã hết khấu hao và cần phải thanh lý để tái đầu tư vào các tài sản mới. Tuy nhiên, việc thẩm định giá tài sản thanh lý là một vấn đề phức tạp và cần được thực hiện đúng quy trình và quy định để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho cả người bán và người mua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại tài sản cần thẩm định giá khi thanh lý, quy định và quy trình thẩm định giá tài sản thanh lý.

Các loại tài sản khi thanh lý cần thẩm định giá?

Khi một doanh nghiệp quyết định thanh lý tài sản, có rất nhiều loại tài sản cần được thẩm định giá để xác định giá trị thực tế của chúng. Các loại tài sản này bao gồm:

Tài sản cố định

Tính giá trị của các tài sản sở hữu trí tuệ để thanh lý trong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản

Tài sản cố định là những tài sản dùng để sản xuất hoặc kinh doanh của doanh nghiệp, có tuổi thọ lâu dài và được sử dụng trong nhiều năm. Các loại tài sản cố định bao gồm máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nhà xưởng, đất đai, v.v. Khi thanh lý tài sản cố định, việc thẩm định giá là rất quan trọng để xác định giá trị thực tế của tài sản và đảm bảo tính minh bạch cho cả người bán và người mua.

Tài sản lưu động

Tài sản lưu động là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn, bao gồm tiền mặt, khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, v.v. Việc thẩm định giá tài sản lưu động khi thanh lý cũng rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho cả hai bên.

Tài sản hết khấu hao

Tài sản hết khấu hao là những tài sản đã được sử dụng trong một thời gian dài và không còn có giá trị sử dụng cao như ban đầu. Các loại tài sản này bao gồm máy móc cũ, thiết bị hỏng hóc, phương tiện vận chuyển cũ, v.v. Việc thẩm định giá tài sản hết khấu hao khi thanh lý là rất quan trọng để xác định giá trị thực tế của tài sản và đảm bảo tính minh bạch cho cả người bán và người mua.

Thanh lý tài sản hết khấu hao là gì?

Thanh lý tài sản hết khấu hao là quá trình bán các tài sản đã qua sử dụng hoặc không còn có giá trị sử dụng cao như ban đầu để thu hồi vốn đầu tư và tái đầu tư vào các tài sản mới. Quá trình thanh lý tài sản hết khấu hao cần được thực hiện đúng quy trình và quy định để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho cả người bán và người mua.

Lợi ích của việc thanh lý tài sản hết khấu hao

Việc thanh lý tài sản hết khấu hao mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giúp doanh nghiệp thu hồi vốn đầu tư và tái đầu tư vào các tài sản mới, giúp cải thiện năng suất và hiệu quả kinh doanh.
 • Giúp doanh nghiệp giảm chi phí bảo trì và sửa chữa các tài sản cũ không còn có giá trị sử dụng cao như ban đầu.
 • Tạo nguồn tài chính để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Những rủi ro khi thanh lý tài sản hết khấu hao

Tuy nhiên, việc thanh lý tài sản hết khấu hao cũng có những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm:

 • Doanh nghiệp có thể bán tài sản với giá thấp hơn giá trị thực tế, dẫn đến thiệt hại về tài chính.
 • Việc thanh lý tài sản không đúng quy trình và quy định có thể gây ra tranh chấp và mất tính minh bạch trong giao dịch.
 • Nếu không được thẩm định giá đúng cách, tài sản có thể bị định giá quá cao hoặc quá thấp, ảnh hưởng đến tính công bằng và minh bạch của giao dịch.

Quy định về thẩm định giá tài sản thanh lý

Việc thẩm định giá tài sản thanh lý là một quy trình phức tạp và cần được thực hiện đúng quy định để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho cả người bán và người mua. Hiện nay, việc thẩm định giá tài sản thanh lý được quy định trong các văn bản pháp luật sau:

Luật Thanh lý tài sản

Luật Thanh lý tài sản ban hành năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và quy định về việc thanh lý tài sản của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh, sản xuất, dịch vụ và hoạt động khác. Theo đó, việc thẩm định giá tài sản khi thanh lý là bắt buộc và cần được thực hiện đúng quy trình và quy định.

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thanh lý tài sản. Theo đó, việc thẩm định giá tài sản khi thanh lý cần được thực hiện bởi các tổ chức thẩm định giá có đủ điều kiện và được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động.

Thông tư số 01/2019/TT-BTC

Thông tư số 01/2019/TT-BTC ban hành ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính quy định về việc thẩm định giá tài sản khi thanh lý. Theo đó, việc thẩm định giá tài sản khi thanh lý cần tuân thủ các quy định về phương pháp, tiêu chuẩn và quy trình thẩm định giá tài sản.

Quy trình định giá tài sản thanh lý hết khấu hao

Quy trình định giá tài sản thanh lý hết khấu hao là một quá trình phức tạp và cần được thực hiện đúng quy trình và quy định để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho cả người bán và người mua. Quy trình này bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định tài sản cần thanh lý

Bước đầu tiên trong quy trình định giá tài sản thanh lý là xác định các tài sản cần thanh lý. Các tài sản này có thể là tài sản cố định, tài sản lưu động hoặc tài sản hết khấu hao.

Bước 2: Thu thập thông tin về tài sản

Sau khi xác định các tài sản cần thanh lý, người thẩm định giá sẽ thu thập thông tin về các tài sản này như tuổi thọ, tình trạng, mức độ hư hỏng, giá trị sử dụng còn lại, v.v.

Bước 3: Xác định phương pháp định giá

Dây chuyền máy móc, thiết bị

Tiếp theo, người thẩm định giá sẽ xác định phương pháp định giá phù hợp với từng loại tài sản. Có nhiều phương pháp định giá được sử dụng trong việc thẩm định giá tài sản thanh lý, bao gồm phương pháp chi phí, phương pháp so sánh và phương pháp thu nhập.

Bước 4: Thực hiện định giá tài sản

Sau khi đã xác định phương pháp định giá, người thẩm định giá sẽ tiến hành định giá tài sản dựa trên các thông tin đã thu thập được và áp dụng phương pháp định giá đã chọn.

Bước 5: Lập báo cáo định giá

Sau khi hoàn thành quá trình định giá, người thẩm định giá sẽ lập báo cáo định giá tài sản thanh lý. Báo cáo này sẽ ghi nhận các thông tin về tài sản, phương pháp định giá, kết quả định giá và giải thích cho kết quả định giá.

Bước 6: Kiểm tra và xác nhận báo cáo định giá

Báo cáo định giá cần được kiểm tra và xác nhận bởi các bên liên quan để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của kết quả định giá.

Bước 7: Thực hiện giao dịch thanh lý

Cuối cùng, sau khi báo cáo định giá đã được kiểm tra và xác nhận, doanh nghiệp có thể tiến hành giao dịch thanh lý tài sản theo giá đã được định giá.

Công ty thẩm định giá tài sản thanh lý uy tín

Việc thẩm định giá tài sản thanh lý là một công việc phức tạp và cần được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín. Hiện nay, có rất nhiều công ty thẩm định giá tài sản thanh lý trên thị trường, tuy nhiên không phải công ty nào cũng đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thẩm định giá.

Vì vậy, khi chọn công ty thẩm định giá tài sản thanh lý, doanh nghiệp cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Công ty có đủ điều kiện và được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động thẩm định giá.
 • Công ty có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và có kiến thức chuyên sâu về thẩm định giá tài sản thanh lý.
 • Công ty có quy trình và phương pháp định giá khoa học và đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho cả người bán và người mua.

Thẩm định giá Thành Nam – Công ty thẩm định giá chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam

Thành Nam – Công ty thẩm định giá uy tín tại Việt Nam.

Thẩm định giá Thành Nam là một trong những công ty thẩm định giá tài sản thanh lý uy tín hàng đầu Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về thẩm định giá, chúng tôi cam kết đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho cả người bán và người mua trong quá trình thẩm định giá tài sản thanh lý.

Chúng tôi sử dụng các phương pháp định giá khoa học và đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho cả hai bên. Báo cáo định giá của chúng tôi được kiểm tra và xác nhận bởi các bên liên quan để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Với phương châm “Uy tín – Chuyên nghiệp – Hiệu quả”, Thẩm định giá Thành Nam cam kết mang lại cho khách hàng những dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý tốt nhất và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình thanh lý tài sản để đảm bảo sự thành công và hiệu quả cao nhất.

Kết luận

Trong quá trình thanh lý tài sản, việc thẩm định giá tài sản là rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho cả người bán và người mua. Quy trình định giá tài sản thanh lý hết khấu hao cần được thực hiện đúng quy trình và quy định để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của kết quả định giá.

Doanh nghiệp cần lựa chọn các công ty thẩm định giá uy tín và có kinh nghiệm để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thanh lý tài sản. Thẩm định giá Thành Nam là một trong những công ty thẩm định giá tài sản thanh lý uy tín hàng đầu Việt Nam, cam kết mang lại cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Công ty cổ phần đầu tư & thẩm định giá Thành Nam đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe về nhân sự, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật, đối với một công ty thẩm định giá chuyên nghiệp.”

Với tiêu chí: “Khoa học – Chính xác – Hiệu quả”

Thông tin liên hệ

Trụ Sở Chính:

 • Tầng 8 tòa nhà Vạn Lợi, số 207A Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q1, TPHCM.
 • 0934016168

Văn Phòng Giao Dịch Hà Nội:

 • 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • 0843626368

Văn Phòng Giao Dịch Lâm Đồng:

 • Số 136/36 Trần Phú. P. Lộc Sơn, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng.
 • 0911664368

Văn phòng Giao Dịch Sóc Trăng:

 • Số 431, đường 9A, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP Sóc Trăng.
 • 0934016168

Văn phòng Giao dịch Cà Mau:

 • Số 366C Nguyễn Trãi, Khóm 4, Phường 9, Tp. Cà Mau.
 • 0843626368

Văn Phòng Giao dịch Tây Nguyên:

 • 81 Quyết Tiến, Phường IaKring, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
 • 0796062296

Văn Phòng Giao dịch Đà Nẵng: