Tag Archives: định cư

Định cư là cụm từ để chỉ một cộng đồng người dân sinh sống tại một khu vực nào đó trong thời gian dài và không có ý định chuyển đến một nơi nào khác. Đôi khi nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng hầu hết là vĩnh viễn. Sự phức tạp của định cư được đo đạc bằng số lượng những ngôi nhà hay nhóm người ở tại địa bàn đó.

Đối với những người muốn thay đổi nơi ở từ đất nước này sang đất nước khá thường gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là khi họ muốn sinh sống vĩnh viễn tại nơi đó mà không quay lại nơi chốn cũ nữa.