Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Dự án đầu tư công trình xây dựng là một trong những hoạt động quan trọng của mỗi quốc gia, đóng góp vào việc phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả và thành công của dự án, việc thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng là rất cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng, tổng quan, ưu và nhược điểm, sản phẩm tương tự, lời khuyên, so sánh và giá bán của thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng.

Tính năng thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng là quá trình đánh giá và xác định tính khả thi của dự án, từ đó đưa ra các kết luận và đề xuất giải pháp để đảm bảo tính hiệu quả và thành công của dự án. Quá trình này được thực hiện bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả.

Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng bao gồm việc đánh giá các yếu tố như môi trường, kinh tế, xã hội, pháp lý, kỹ thuật, tài chính và quản lý. Các kết quả từ quá trình này sẽ là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.

Tổng quan thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Quá trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng được quy định chi tiết trong Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 26/7/2019 của Chính phủ. Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Trường hợp phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng thì việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư theo thiết kế sơ bộ là cơ sở để ước tính chi phí đầu tư xây dựng.

Ai sẽ dùng thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng được áp dụng cho các dự án có quy mô lớn, có tác động lớn đến môi trường, kinh tế và xã hội. Các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước như Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh sẽ là những đơn vị chủ trì trong việc thực hiện quá trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng.

Ưu và Nhược điểm thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Ưu điểm:

 • Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án: Quá trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng giúp đánh giá và đưa ra các kết luận về tính khả thi và hiệu quả của dự án, từ đó đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững cho dự án.
 • Tăng tính minh bạch và đáng tin cậy: Việc thực hiện quá trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả. Điều này tạo ra sự minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan đến dự án.
 • Giảm rủi ro và chi phí không đáng có: Việc đánh giá và xác định tính khả thi của dự án trước khi triển khai giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí không đáng có cho các nhà đầu tư.

Nhược điểm:

 • Chi phí cao: Thực hiện quá trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng yêu cầu sự tham gia của nhiều chuyên gia và các bộ phận liên quan, do đó chi phí cho quá trình này là rất cao.
 • Tốn thời gian: Quá trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm, tùy thuộc vào quy mô và tính phức tạp của dự án. Điều này có thể làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Sản phẩm tương tự thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Công ty thẩm định giá Thành Nam.

Hiện nay, có nhiều sản phẩm tương tự thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng được áp dụng trong thực tế như:

 • Thẩm định dự án đầu tư công trình giao thông: Được thực hiện bởi Bộ Giao thông Vận tải, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các dự án về giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy.
 • Thẩm định dự án đầu tư công trình thủy lợi: Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các dự án về thủy lợi như xây dựng hồ chứa, đập, kênh mương.
 • Thẩm định dự án đầu tư công trình điện: Do Bộ Công Thương chủ trì, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các dự án về điện như xây dựng nhà máy điện, lưới điện.

Lời khuyên thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Để đảm bảo tính hiệu quả và thành công của dự án, việc thực hiện quá trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng là rất cần thiết. Tuy nhiên, để tối ưu hóa quá trình này, chúng ta có thể áp dụng một số lời khuyên sau:

 • Nắm rõ quy định pháp luật: Việc nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng sẽ giúp cho quá trình này được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo tính chính xác của kết quả.
 • Tham gia đào tạo và nâng cao năng lực: Các chuyên gia tham gia thẩm định dự án cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn về đầu tư và xây dựng. Do đó, việc tham gia các khóa đào tạo và nâng cao năng lực sẽ giúp cho quá trình thẩm định được thực hiện hiệu quả hơn.
 • Sử dụng công nghệ thông tin: Việc sử dụng các công nghệ thông tin trong quá trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng sẽ giúp cho việc thu thập và xử lý thông tin nhanh chóng và chính xác hơn.

So sánh thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

So sánh thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng với các sản phẩm tương tự như thẩm định dự án đầu tư công trình giao thông, thẩm định dự án đầu tư công trình thủy lợi và thẩm định dự án đầu tư công trình điện, ta có thể thấy rằng:

 • Đối tượng thẩm định: Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng áp dụng cho các dự án có quy mô lớn, có tác động lớn đến môi trường, kinh tế và xã hội. Trong khi đó, thẩm định dự án đầu tư công trình giao thông, thủy lợi và điện chỉ áp dụng cho các dự án trong lĩnh vực tương ứng.
 • Phạm vi thẩm định: Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng bao gồm đánh giá các yếu tố như môi trường, kinh tế, xã hội, pháp lý, kỹ thuật, tài chính và quản lý. Trong khi đó, các sản phẩm tương tự chỉ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể.
 • Đơn vị chủ trì: Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng được chủ trì bởi các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước như Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh. Trong khi đó, các sản phẩm tương tự được chủ trì bởi các bộ, ngành tương ứng.
 • Thời gian thực hiện: Quá trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm, trong khi các sản phẩm tương tự thường được thực hiện trong thời gian ngắn hơn.

Kết luận

Qua bài viết trên, ta có thể thấy rằng quá trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng là rất quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án. Mặc dù có những nhược điểm như chi phí cao và tốn thời gian, nhưng việc thực hiện quá trình này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí không đáng có cho các nhà đầu tư. Đồng thời, việc áp dụng các lời khuyên và sử dụng công nghệ thông tin sẽ giúp tối ưu hóa quá trình thẩm định dự án.

Công ty cổ phần đầu tư & thẩm định giá Thành Nam đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe về nhân sự, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật, đối với một công ty thẩm định giá chuyên nghiệp.”

Với tiêu chí: “Khoa học – Chính xác – Hiệu quả”

 • Cung cấp các dịch vụ thẩm định giá với độ tin cậy và chuyên nghiệp, nhằm xác định giá trị thực tài sản sở hữu và góp phần minh bạch thị trường.
 • Tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế, không ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện.
 • Với tất cả những yếu tố trên, Công ty cổ phần đầu tư & thẩm định giá Thành Nam mong muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng và mỗi khi được nhắc đến sẽ được biết như Công ty thẩm định giá chất lượng tại Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Sóc trăng,…Mọi thông tin liên quan về thẩm định giá tài sản, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định giá bất động sảnchứng minh tài chính định cư,….xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dưới đây.

Thông tin liên hệ

Trụ Sở Chính:

 • Tầng 8 tòa nhà Vạn Lợi, số 207A Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q1, TPHCM.
 • 0934016168

Văn Phòng Giao Dịch Hà Nội:

 • 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • 0843626368

Văn Phòng Giao Dịch Lâm Đồng:

 • Số 136/36 Trần Phú. P. Lộc Sơn, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng.
 • 0911664368

Văn phòng Giao Dịch Sóc Trăng:

 • Số 431, đường 9A, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP Sóc Trăng.
 • 0934016168

Văn phòng Giao dịch Cà Mau:

 • Số 366C Nguyễn Trãi, Khóm 4, Phường 9, Tp. Cà Mau.
 • 0843626368

Văn Phòng Giao dịch Tây Nguyên:

 • 81 Quyết Tiến, Phường IaKring, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
 • 0796062296

Văn Phòng Giao dịch Đà Nẵng: