Quy định và nội dung thẩm định dự án đầu tư

Dự án đầu tư là một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế và phát triển. Tuy nhiên, để thực hiện một dự án đầu tư thành công và hiệu quả, việc thẩm định dự án đầu tư là rất cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình, nội dung và tầm quan trọng của việc thẩm định dự án đầu tư.

II. Phân biệt thẩm định và thẩm tra khác nhau như thế nào?

Trước khi đi vào chi tiết về thẩm định dự án đầu tư, chúng ta cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa thẩm định và thẩm tra. Hai thuật ngữ này thường được sử dụng đồng nghĩa với nhau, tuy nhiên thực tế lại có sự khác biệt rõ ràng.

Tiêu chí

Thẩm định Thẩm tra
Là việc thực hiện xem xét, đánh giá và có thể đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề cụ thể nào đó, hoạt động thẩm định này trên thực tế sẽ do các tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn và có trình độ nghiệp vụ thực hiện Là việc tiến hành kiểm tra, xem xét các nội dung cơ bản của một vấn đề nào đó để nhằm mục đích có thể đi đến kết luận về tính đúng đắn, tính hợp pháp và tính khả thi của vấn đề

Khái niệm

Thẩm định giá dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả mọi nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án

Theo khoản 4 Điều 3 Luật đầu tư 2020, dự án đầu tư được hiểu như sau: Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Thẩm định dự án đầu tư là một quá trình áp dụng kỹ thuật phân tích toàn diện nội dung dự án đã được thiết lập theo một trình tự hợp lý và theo những tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật để đi đến kết luận chính xác về hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển của chủ đầu tư và của quốc gia.

Tóm lại, thẩm định dự án đầu tư là một quá trình đánh giá toàn diện về tính khả thi của dự án đầu tư, từ đó đưa ra những kết luận và đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả của dự án.

III. Quy định thẩm định dự án đầu tư

Việc thẩm định dự án đầu tư được quy định rõ ràng trong Luật đầu tư 2020 và các văn bản liên quan. Theo đó, các bước thực hiện thẩm định dự án đầu tư gồm:

3.1 Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất

Đầu tiên, nhà đầu tư cần phải lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư. Hồ sơ này bao gồm các thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu và lý do đầu tư, quy mô và vị trí của dự án, phương thức và nguồn vốn đầu tư, kế hoạch triển khai và các thông tin khác liên quan đến dự án.

3.2 Thẩm định nội dung hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định nội dung của hồ sơ này. Quá trình thẩm định sẽ bao gồm việc kiểm tra tính hợp pháp, tính khả thi và tính đúng đắn của dự án.

3.3 Đưa ra kết luận về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Dựa trên kết quả thẩm định, cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra kết luận về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư. Trong trường hợp không chấp thuận, cơ quan này sẽ phải giải trình rõ lý do và đưa ra các giải pháp khắc phục để nhà đầu tư có thể hoàn thiện hồ sơ và đề nghị chấp thuận lại.

IV. Nội dung thẩm định dự án đầu tư

Quá trình thẩm định dự án đầu tư sẽ tập trung vào việc xem xét và đánh giá các yếu tố sau đây:

4.1 Tính khả thi của dự án

Tính khả thi của dự án là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình thẩm định. Điều này bao gồm tính khả thi về kinh tế, tài chính, môi trường, xã hội và pháp lý của dự án. Các yếu tố này cần được đánh giá toàn diện để đưa ra kết luận về tính khả thi của dự án.

4.2 Hiệu quả tài chính

Việc đánh giá hiệu quả tài chính của dự án sẽ tập trung vào việc xác định mức độ sinh lời và thời gian hoàn vốn của dự án. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về lợi nhuận mà dự án có thể mang lại và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

4.3 Hiệu quả kinh tế xã hội

Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án sẽ tập trung vào việc xem xét các tác động của dự án đến môi trường, xã hội và cộng đồng. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng dự án không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng và đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

V. Quy trình thẩm định dự án đầu tư

Lợi ích của công tác thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Quy trình thẩm định dự án đầu tư bao gồm các bước sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư từ nhà đầu tư.
 • Thẩm định nội dung hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Đưa ra kết luận về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Nếu chấp thuận, nhà đầu tư sẽ tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động xã hội.
 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định hai báo cáo này.
 • Đưa ra kết luận về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận dự án đầu tư.
 • Nếu chấp thuận, nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy phép đầu tư.

VI. Tại sao cần phải thẩm định dự án đầu tư?

Việc thẩm định dự án đầu tư là rất cần thiết để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án. Nếu không thực hiện thẩm định đúng đắn, có thể gây ra nhiều rủi ro và hậu quả tiêu cực cho cả nhà đầu tư và cộng đồng.

6.1 Những rủi ro thường gặp nếu không thẩm định dự án đầu tư

 • Dự án không khả thi: Việc không thẩm định dự án đầu tư có thể dẫn đến việc đầu tư vào một dự án không khả thi, khiến cho nhà đầu tư phải gánh chịu những khoản chi phí lớn mà không có lợi nhuận đáng kể.
 • Ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã hội: Nếu không thực hiện thẩm định đúng đắn, dự án có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội, khiến cho cộng đồng bị ảnh hưởng và gánh chịu những hậu quả không mong muốn.
 • Thiếu tính minh bạch và công khai: Việc không thẩm định dự án đầu tư có thể dẫn đến việc thiếu tính minh bạch và công khai trong quá trình đầu tư, gây ra sự không tin tưởng của cộng đồng và ảnh hưởng đến uy tín của nhà đầu tư.
 • Vi phạm pháp luật: Nếu không thực hiện thẩm định dự án đầu tư, có thể dẫn đến việc vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư và môi trường, khiến cho nhà đầu tư phải chịu các hình phạt và rủi ro pháp lý.

Tài liệu tham khảo:

 • Luật Đầu tư 2014.
 • Thông tư số 12/2015/TT-BKHĐT ngày 29/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về thẩm định dự án đầu tư.
 • Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực có điều kiện đặc biệt.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động xã hội theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần đầu tư & thẩm định giá Thành Nam đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe về nhân sự, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật, đối với một công ty thẩm định giá chuyên nghiệp.”

Với tiêu chí: “Khoa học – Chính xác – Hiệu quả”

 • Cung cấp các dịch vụ thẩm định giá với độ tin cậy và chuyên nghiệp, nhằm xác định giá trị thực tài sản sở hữu và góp phần minh bạch thị trường.
 • Tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế, không ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện.
 • Với tất cả những yếu tố trên, Công ty cổ phần đầu tư & thẩm định giá Thành Nam mong muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng và mỗi khi được nhắc đến sẽ được biết như Công ty thẩm định giá chất lượng tại Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Sóc trăng,…Mọi thông tin liên quan về thẩm định giá tài sản, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định giá bất động sảnchứng minh tài chính định cư,….xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dưới đây.

Thông tin liên hệ

Trụ Sở Chính:

 • Tầng 8 tòa nhà Vạn Lợi, số 207A Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q1, TPHCM.
 • 0934016168

Văn Phòng Giao Dịch Hà Nội:

 • 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • 0843626368

Văn Phòng Giao Dịch Lâm Đồng:

 • Số 136/36 Trần Phú. P. Lộc Sơn, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng.
 • 0911664368

Văn phòng Giao Dịch Sóc Trăng:

 • Số 431, đường 9A, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP Sóc Trăng.
 • 0934016168

Văn phòng Giao dịch Cà Mau:

 • Số 366C Nguyễn Trãi, Khóm 4, Phường 9, Tp. Cà Mau.
 • 0843626368

Văn Phòng Giao dịch Tây Nguyên:

 • 81 Quyết Tiến, Phường IaKring, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
 • 0796062296

Văn Phòng Giao dịch Đà Nẵng: